Lämna anbud

I annonsen eller i förfrågningsunderlaget till upphandlingen anges vad anbudet ska beskriva och vilka uppgifter som anbuden ska innehålla. Saknas uppgifter i anbudet kan leverantören bli utesluten ur upphandlingen.

Gör dig bekant med förfrågningsunderlaget; det säger vad som gäller, vilka krav som ställs och hur anbuden utvärderas.

 

- Klarar ni kraven på leverantören och på varan eller tjänsterna?

 

- Vilka kriterier gäller för prövningen av anbuden?

 

- Ha struktur på ditt anbud. Försök att ställa upp ditt anbud i samma ordning och med samma rubriker som i förfrågningsunderlaget.

 

- Kontrollera att alla krav besvaras i ditt anbud.

 

- Beskriv i anbudet det som vi i övrigt efterfrågar i förfrågningsunderlaget.

 

- Ställ inte egna krav eller förslag om förändringar i upplägg, tid, volym och dylikt om vi inte efterfrågar detta. Det kan innebära att vi inte kan jämföra ditt anbud med de övriga. Om du har fler förslag är det bättre att lämna dessa anbud separat, men det ursprungliga anbudet ska alltid motsvara de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

 

 

 

 

 

Datum