Personal på upphandlingsenheten

Upphandlingschef Tommy Klang
Ansvarar för lednings-, samordningsfrågor som gäller upphandlingsverksamheten i kommunen samt samverkan med andra kommuner. Kontaktperson för upphandling till Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS) samt Skaraborgs Kommunalförbund.

Upphandlare Eva-Lotta Unnerfelt
Kontaktperson för upphandling till Tidaholms kommun samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).

Upphandlare Jesper Cederlöf

Upphandlare Maria Morinéus
Kontaktperson för upphandling till Karlsborgs kommun.

Upphandlingshandläggare Marie Lorentzon

Upphandlingsjurist/ Upphandlare Pär Gunnarsson
Kontaktperson för upphandling till Hjo kommun.

Upphandlare Sofia Ludvigsson
Kontaktperson för Falköpings kommun.

Upphandlare Stefan Zetterberg
Kontaktperson för upphandling till Tibro kommun.

Upphandlare Ulrika Isaksson
Kontaktperson för upphandling Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Upphandlare Viktor Gustafsson Rydberg
Kontaktperson för upphandling till Töreboda kommun.