Upphandlingsplan

Behov Köpare Preliminär
annonsering
Preliminär avtalsstart
AV-Partner Skövde + fler kommuner/bolag 2022-12-01 2023-02-01
Byggmaterial Hela Skövde kommun 2022-12-01 2023-02-01
Båtkran/pelarkran  Mariestads kommun 2022-12-01 2023-02-01
Containrar A&ÅS 2022-11-01 2023-02-01
El-installationsmaterial Skövde + fler kommuner/bolag 2022-12-01 2023-02-01
Elmäklare SSV Skövde (styrning, verksamhetsstöd) 2023-03-01 2023-11-01
Förbruknings- och engångsartiklar Skövde + fler kommuner/bolag 2023-01-01 2023-05-05
Förbränning av avfall Tidaholms kommun 2022-12-01 2023-02-01
Företagshälsovård  Hela Skövde kommun 2023-03-01 2023-12-01
Hämtning och behandling av trädgårdsavtall A&ÅS 2022-12-01 2023-03-01
Inhyrning lastbil med förare Mariestads kommun 2022-12-01 2023-02-01
Inhyrning maskiner med förare Falköpings kommun 2023-02-01 2023-09-01
Inhyrning maskiner med förare Hela Skövde kommun 2023-02-01 2023-10-01
Konstkonsult Skövde kommun 2022-12-01 2023-02-01
Konsulttjänster Generalkonsult SSB Skövde (samhällsbyggnad) 2023-01-01 2023-04-01
Konsulttjänster Geoteknik och miljöteknik Flera sektorer Skövde 2023-01-01 2023-03-01
Konsulttjänster Tekniska Mariestads kommun 2022-12-01 2023-03-01
Kopiatorer, MFP Falköpings kommun 2022-12-01 2023-02-01
Livsmedel Grossist Mariestads kommun 2022-12-01 2023-04-01
Ledarutveckling Skövde kommun 2023-01-01 2023-03-01
Lärplattform Mariestads kommun 2022-12-01 2023-06-01
Lärplattform SBU Skövde (barn, utbildning) 2023-02-01 2024-08-01
Markarbeten VA Skövde kommun 2023-01-01 2023-06-01
Mottagning av matavfall Tidaholms kommun 2022-12-01 2023-02-01
Nätinformationssystem Skövde Energi 2022-12-01 2023-03-01
Ombyggnation gamla skolan Karlsborgs kommun 2022-12-01 2023-03-01
Omhändertagande av slam Mariestads kommun 2022-12-01 2023-03-01
Operatörstjänster - telefoni Skövde + fler kommuner/bolag 2023-03-01 2023-10-01
Pensionsadministration Skövde + fler kommuner/bolag 2023-03-01 2023-10-01
Rekryteringstjänster Skövde kommun 2023-01-01 2023-03-01
Reparation m.m. av storköksutrustning SSE Skövde (service) 2023-01-01 2023-05-24
Rivning av flerbostadshus Mariestads kommun 2022-12-01 2023-02-01
Sjukvårdsmaterial Skövde + fler kommuner/bolag 2023-02-01 2023-11-01
Skolskjuts Tibro kommun 2022-12-01 2023-08-01
Skyltar och informationsmaterial Hela Skövde kommun 2023-01-01 2023-03-01
Snöröjning  Skövde kommun 2023-02-01 2023-11-01
Snöröjning  Tibro kommun 2023-01-01 2023-09-23
Sopkärl Tidaholms kommun 2022-12-01 2023-03-01
VA-arbeten   Skaraborgsvatten 2022-12-01 2023-02-01
VA-material Skövde kommun 2023-02-01 2023-07-01
VVS-material Mariestads kommun 2023-01-01 2023-06-01
Värmedesinfektioner Falköpings kommun 2022-12-01 2023-03-01
Årsavtal  Tibro kommun 2023-01-01 2023-07-01