Upphandlingsplan

Behov Köpare Preliminär annosering Preleminär avtalsstart
Behandling restavfall 1
Behandling restavfall 2
Digitalt nyckelhanteringssystem 
El-mäklare, portföljförvaltning
Finansiella tjänster
Inhyrning av fordon med förare
Inhyrning av lastbill med förare
Kontrollservice, m.m. frys- och kylanläggningar
Ledarutveckling
Livsmedel Färskt kött och chark 
Markarbeten SSE-VA
Nybyggnation förskola Östra Börstorp 
Pensionsadministration
Portionsformar 
Reparation m.m. av storköksutrustning
Sjukvårdsmaterial
Skolskjuts 
Snöröjning och halkbekämpning
Snöröjning och halkbekämpning
Tömning av återvinningsstationer 
Ventilationsfilter
Verksamhetssystem SSO
Årsavtal Tibro
A&ÅS
A&ÅS
Falköpings kommun
Skövde kommun
Skövde + fler kommuner/bolag
Tibro kommun
Mariestads kommun
Skövde + fler kommuner/bolag
Skövde + fler kommuner/bolag
Skövde + fler kommuner/bolag
SSE Skövde 
Mariestads kommun
Skövde + fler kommuner/bolag
Skövde + fler kommuner/bolag
Skövde + fler kommuner/bolag
Skövde + fler kommuner/bolag
Falköpings kommun
Mariestads kommun
Tibro kommun
A&ÅS
SSE Skövde
SSO Skövde
Tibro kommun
2023-08-01
2023-08-01
2023-05-01
2023-04-01
2023-06-01
2023-04-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-01
2023-09-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-09-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-05-01
2023-08-01
2023-05-01
2024-01-01
2024-01-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-08-29
2023-10-01
2023-07-01
2023-09-15
2023-10-01
2023-09-05
2023-08-01
2023-10-01
2023-10-01
2024-03-01
2023-05-24
2023-11-01
2024-06-30
2023-09-01
2023-09-23
2024-01-01
2023-09-01
2024-08-01
2023-07-14