Naturvård

Arbete med naturvård i Skövde kommun

Naturvårdslaget på arbetsmarknadsenheten är ett arbetslag som består av två arbetshandledare och deltagare som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder. Arbetslaget har till uppgift att hålla rent och snyggt i naturområden och gatumiljöer i Skövde kommun. Uppdragen kommer från bland andra sektor samhällsbyggnad som också ansvarar för Billingeleden där uppdraget kan vara röjning, skyltning, med mera.

Billingeleden startar vid Simsjöns södra spets och går norrut längs Billingen, förbi Skövde stad, upp till Bergs socken där den viker av söderut till Lycke Lilla Höjens och Nolbergets naturreservat. Leden som är 65 km går ömsom uppe på platån med fantastiska utsikter, ömsom i sluttningen genom hagmarker och skogar samt på kalkstensplatån i Berg. Billingeleden är markerad med orange färg.