Praktiska verksamheten

Legoarbete i verkstadsmiljö

I vår praktiska verksamhet på Kylarvägen erbjuder vi legoarbeten av olika slag. Verksamheten, som är anpassad för att alla våra deltagare ska kunna delta, erbjuder arbetsuppgifter av både enklare och lite svårare slag. Lokala företag förser verksamheten med legouppdrag, som till exempel montering, kontroll, sortering, emballering och leverans.

I verksamheten finns även en administrativ del som erbjuder enklare administrativa arbetsuppgifter. Gemensamt för bägge verksamheterna är att de arbetsuppgifter som utförs är reella arbetsuppgifter som efterfrågas av en verklig kund.