Klargöra

Klargöra är till för dig som är mellan 19–64 år och som har varit borta från arbetsmarknaden en tid eller som av olika skäl är osäker på hur du klarar olika typer av arbete.

Här kartlägger vi de eventuella hinder som finns och vilka anpassningar som behövs för att du ska klara ett arbete. I reella arbetsuppgifter får du klargöra och stärka möjligheten att göra stegförflyttningar mot uppsatta mål.

Vi tar emot personer som har ekonomisk ersättning från Försäkringskassan eller sektor socialtjänst

Ansökan fylls i av dig som vill delta tillsammans med handläggare från aktuell myndighet.