Nätverksfrukost, flera sätt att samverka - skola/näringsliv!

05 maj 2022 07:30 − 10:00

Välkommen på gemensam frukost för näringslivet och skolrepresentanter! 

 

Vi ska under den här morgonen få träffa Anna Meneses Andersson som är enhetschef för  barn- och elevhälsan som ska presentera SSA-samarbetet, PRAO samt projektet Samhällsdetektiver som de gör tillsammans med Ung Företagsamhet. Därefter får vi lyssna på Volvo och Skövde Gravyr som båda tagit emot praktikanter i sina verksamheter.

Syftet med frukosten är att fortsätta det fina samarbetet för att öka möjligheterna att låta näringslivet och skolan närma sig varandra. Vi står idag inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och inom flera branscher väntas behoven vara mycket stora. Att möta detta med att tidigt introducera näringslivet till våra framtida kollegor är en av möjligheterna. Att fortsätta skapa naturliga kontaktvägar och ge skolan näringslivets perspektiv på behov och utmaningar.

I handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat i Skövde kommun är kommunstyrelsen mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Kompetensförsörjning och nyföretagsamhet är några prioriterade områden. Näringslivet behöver kompetens och skolorna behöver praoplatser. Målet är att hitta en hållbar arbetsmodell för att öka kontaktytorna mellan Sektor barn och utbildningsenheter och företagen. En ökad samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv kan leda till att eleverna gör mer välgrundade val till yrke och utbildning som tillgodoser arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

Plats: Balthazar Science Center, Kavelbrovägen 2 B, Skövde
Tid: 5 maj, kl 07.30-10.00
Frågor: info@nlfskovde.se
Anmälan: länk till anmälan 
Arrangör: Näringslivsforum Skövde
Frukost Vi bjuder på frukost 07.30-08.00

 

Mer info kommer!