Ägar- och generationsskiftesträff

Den 19 februari arrangerade Företagarna, Svenskt Näringsliv och Skövde kommun en ägar- och generationsskiftesträff i Skövde som riktade sig till företagare i Västra Götaland.

Närmare 20 % av alla företag i Sverige har en företagsledare som är 65 år eller äldre. I absoluta siffror handlar det om drygt 47 000 företag, med totalt 310 000 anställda. För att behålla arbetstillfällen och välmående företag i Skövde och hela Västra Götaland är det viktigt att företagen lever vidare och ägarskiftas, snarare än att avslutas. Näringslivet står inför en stor generationsväxling och ett stort antal ägarskiften under kommande år.

Över 50 personer varav 30 företag deltog på seminariet ”Generationsväxling eller ägarskifte i ditt företag – så funkar det!”. Seminariet vänder sig till företagare som funderar på, eller vill börja planera för, ägarskifte och generationsväxling samt till den som är intresserad av att köpa företag. Under programmets gång fick företagen lyssna till Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland, som berättade om både den mentala och praktiska processen samt vikten av att planera ett ägar- eller generationsskifte i god tid. Dessutom talade Joakim Gerhardsson från Almi om finansieringsfrågor vid ett ägar- eller generationsskifte.

Ägarskiften är viktiga att uppmärksamma för vår framtida välfärd i Skövde.