Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Växtkraft

Växtkraft Arena MTGS

Projekt Växtkraft Arena MTGS bygger på tidigare goda erfarenheter och resultat från tidigare EU-projekt och syftar till att öka anställningsbarheten hos män och kvinnor som idag är arbetslösa och/eller långt ifrån arbetsmarknaden. 7Tjugo-metoden är sedan tidigare implementerad hos medarbetare vid deltagande kommuner och kommer att fördjupas i arbetet där aktiviteter såsom yrkesinspirationsveckor, introduktionsutbildningar, individuell coachning och självstärkande inslag kommer genomföras. Projektet genomförs i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde kommuner och omfattar 300 deltagare med målet att 200 kommer i studier och/eller arbete efter projektperioden.