Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Praktiska verksamheten

Legoarbete i verkstadsmiljö

I vår praktiska verksamhet på Gesällgatan erbjuder vi legoarbeten av olika slag. Verksamheten, som är anpassad för att alla våra deltagare ska kunna delta, erbjuder arbetsuppgifter av både enklare och lite svårare slag. Lokala företag förser verksamheten med legouppdrag, som till exempel montering, kontroll, sortering, emballering och leverans.

I verksamheten finns även en administrativ del som erbjuder enklare administrativa arbetsuppgifter. Gemensamt för bägge verksamheterna är att de arbetsuppgifter som utförs är reella arbetsuppgifter som efterfrågas av en verklig kund.