Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Steg

Steg innebär utbildning parallellt med praktik för att rusta blivande serviceassistenter inom skola, vård & omsorg

Genom praktik på arbetsplatsen samt utbildning på vuxenutbildningen kan vi ge våra blivande serviceassistenter en kompetensförstärkning innan det är dags för en anställning på enheten. Under 20 veckor utbildas assistenten inom skola respektive vård & omsorg. Det ger individen en bättre start och en större möjlighet att möta upp de krav som ställs på personal inom området. Assistenten kan arbeta mer självständigt och på så sätt avlasta professionerna inom skolan och omsorgen.

Läs mer om Steg på Svenska ESF-rådets hemsida