Därför ska du etablera dig i Skövde

Tillväxtmotor i Skaraborg.

Skövde är en tillväxtmotor i Skaraborg och en strategisk plats att etablera sig på. Ett starkt näringsliv, livlig handel, ett rikt nöjesliv, många arrangemang och ett berikande fritids- och kulturliv resulterar i många besökare och ger Skövde rollen som centrum för ett större geografiskt område. Skövdes befolkning den 31 december 2018 var 55 729.


Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Skövde?

Då hör du av dig till oss på näringslivsenheten så lotsar vi dig rätt. Vi hjälper dig bl.a. med mark- och lokalfrågor. Du når oss via vårt Kontaktcenter.
   
Du kan också vända dig till Business Region Skaraborg som hjälper dig om du vill etablera dig någonstans i Skaraborg. 
 

Lokaler och tomter

En förutsättning för att du ska kunna starta företag eller etablera dig i Skövde är ofta en lokal eller mark. Du hittar mer information under rubrikerna Lediga lokaler och Lediga verksamhetstomter.

 

Stor lokal marknad

Skövde är en av landets åtta största arbetsmarknadsregioner med nästan 85 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 personer, och inom ett pendlingsavstånd på fem mil finns en kvarts miljon personer.
 
Varje dag pendlar cirka 12 000 personer till Skövdes drygt 31 000 arbetstillfällen.  Varje dag reser också studenter till Skövde. Totalt vistas det mellan 60 000-70 000 personer i Skövde varje dag.
 

Arbetsmarknad

Skövdes starka områden är framförallt tillverkningsindustri, handel och offentlig sektor samt dataspelsbranschen. Tillgången till kvalificerad arbetskraft inom dessa områden är god. Högskolan i Skövde, med sina 11 300 studenter, är en garant för en god försörjning av välutbildad arbetskraft. Skaraborgs sjukhus är också en av Skövdes största arbetsgivare med cirka 4 400 anställda, med femton kommuner i Västa Götalands län som upptagningsområde.

Skövdes ekonomiska marknad består av 3 569 tjänsteföretag med 23 636 anställda och 1783 industrier med 8 006 anställda.

Inom handeln finns i dag drygt 170 butiker och vårt handelsindex är 134, vilket betyder att 34 % reser till Skövde för att handla, (2017 års siffror).

Totalt är drygt 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Science Park Skövde. Detta gör Skövde till landets fjärde största dataspelsstad.

Ett väl fungerande samarbete mellan de offentliga organen inom arbetsmarknadspolitiken i området ger möjligheter till dels smidiga kontakter och dels ett varierat utbud av arbetsmarknadsåtgärder.

Skövdes största industrier är Volvo Powertrain och Volvo Cars. De tillverkar mer än en halv miljon motorer varje år, både till personbilar och lastbilar.

Andra framgångsrika företag från Skövde tillverkar snabbkopplingar, rostfria produkter, godis, ortopediska implantat och cement. 

 Ett väl fungerande samarbete mellan de offentliga organen inom arbetsmarknadspolitiken i området ger möjligheter till dels smidiga kontakter och dels ett varierat utbud av arbetsmarknadsåtgärder.