Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Marknadsföringsmaterial för Skövde som etableringsort

Näringslivsenheten i Skövde har tagit fram ett marknadsföringsmaterial för Skövde som etableringsort. Detta material ska vara en hjälp för dig när du ska presentera Skövde för de som inte känner till staden sedan tidigare. Vi har därför valt att ta fram nyckeltal för Skövde som plats och sätta in Skövde i ett nationellt sammanhang.

Marknadsföringsmaterial för Skövde som etableringsort är till för dig och finns som pdf i  en svensk och en engelsk version.

Här kan du se en engelsk filmversion.

Arbetssätt

Skövde kommuns näringslivsenhet har som ambition att i sitt etableringsarbete arbeta mera proaktivt. Inkommande ärenden landar hos Näringslivsenheten som ansvarar för att skapa kännedom om Skövde genom att marknadsföra platsen och identifiera potentiella investerare.