Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Sommarpraktikant pratar med en kvinna

Sommarpraktik

Skövde kommuns sommarpraktik 2021

Skövde kommun har i nuläget för avsikt att genomföra sommarpraktik under sommaren 2021.

Det är oklart hur kommande månader kommer att se ut när det gäller den rådande situationen orsakad av Covid-19. Inom vilka områden sommarpraktikplatser kommer att kunna erbjudas är i nuläget inte klart. Vi kommer inte att kunna garantera att en erbjuden praktik kommer att kunna genomföras utifall riktlinjerna ändras. Det betyder att vi kan ställa in en planerad praktik eller avbryta en påbörjad praktik. Du behåller ändå din ersättning om vi har mottagit ditt underskrivna erbjudande där du har tackat ja till den erbjudna platsen.

 På grund av ett förväntat högre söktryck av sommarpraktikplatserna kommer platserna att lottas ut bland er sökande. Om du blir erbjuden en plats är det viktigt att du omgående svarar på erbjudandet. Detta är extra viktigt om du ämnar tacka nej till erbjudandet. Den erbjudna platsen hinner då erbjudas till någon annan.

Den som erbjuds en plats är skyldig att följa de allmänna råden samt arbetsplatsernas egna föreskrifter för att minska spridningen av Covid-19. Läs noga igenom information från folkhälsomyndigheten. Aktuell information hittar du på www.folkhälsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se

Vad är sommarpraktik?

Sommarpraktik är ett sätt att prova på hur det är att arbeta i Skövde kommun. Du får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Det är också en möjlighet för dig att lära känna Skövde kommun som arbetsgivare. Samtidigt som sommarpraktiken är en stor möjlighet för dig förväntas du ta ansvar och utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Vad kan jag få göra?

Du får under handledning möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter inom en kommunal verksamhet.

Vem kan söka?

Under 2021 är du som är född -03, -04 och -05 välkommen att sommarpraktisera hos Skövde kommun. Går du på ett fyraårigt gymnasieprogram kan även du som är född -02 ansöka.

Du måste vara folkbokförd i Skövde kommun för att få praktisera inom kommunen.

För att få en praktikplats krävs att du kan praktisera under hela perioden du får, det finns tre olika perioder att ha önskemål om. 

Eftersom vi inte kan garantera handledning på olika språk behöver du kunna kommunicera på svenska.

Hur länge praktiserar man?

Sommarpraktiken omfattar 8 timmar/dag, måndag- fredag under tre veckor.

Under vilka perioder/veckor praktiserar man?

Sommarpraktiken är indelad i tre perioder:

  • Period 1, vecka 25 -27 (112 timmar, midsommarafton utgår)
  • Period 2, vecka 28-30 (120 timmar)
  • Period 3, vecka 31-33 (120 timmar)

 

 Vad får man i ersättning?

Ersättningen är 60 kronor/ timme

När och hur ansöker man?

Ansökningstiden pågår från den 1 mars till den 31 mars. Under denna period finns ett ansökningsformulär här på webbsidan. Vi tar inte emot ansökningar före eller efter denna period. Du får endast ha sommarpraktik hos kommunen en gång.

När får jag besked om jag har fått sommarpraktik?

I slutet av april får du besked om du fått en praktikplats samt ett erbjudande som du skall svara på och skicka tillbaka till oss. Svarar du inte på erbjudandet innan tiden går ut erbjuds din plats till någon annan.

Annat att tänka på

Om du tackar ja till en erbjuden sommarpraktikplats förutsätts du kunna praktisera hela perioden. Det är inte tillåtet att byta period eller plats.