Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Kommunikation och infrastruktur

Det är alltid lätt att ta sig till Skövde!

Skövdes geografiska läge, vid västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, är en självklar konkurrensfördel. Kommunikationerna är mycket goda båda via väg och järnväg.

Vägnätet

Skövdes goda kommunikationer fortsätter att utvecklas.

På Trafikverkets webb-plats finns information om pågående vägprojekt i Västra Götaland.

Järnväg

Med de många dagliga avgångarna med X2000 är det en timme från Göteborg till Skövde och två timmar från Stockholm till Skövde. Arbetspendlingen via västra stambanan är hög.

På Trafikverkets webb-plats finns information om pågående projekt på Västra Stambanan.

Bussar

Busskommunikationerna är i dag mycket goda varför pendlingsmöjligheterna är mycket bra med täta avgångar till grannkommunerna. Till Resecentrum kommer varje dag över 200 regionala bussar och tåg.

Flygplats

Tretton kilometer från Skövde ligger Skövde Airport. Flygverksamheten består främst av affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg. Flygplatsen ägs till 97 % av Skövde kommun.

De flygplatser som ligger närmast och har persontrafik är Göteborg Landvetter Airport,  Karlstad Airport, Jönköping Airport, Stockholm Skavsta Airport och Stockholm Arlanda Airport.

Hamn

Skövdes närmaste hamn finns i Lidköping med sjöfart på Vänern. För godstransporter till och från Göteborgs hamn används såväl väg som järnväg.