Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Kommunikation och infrastruktur

Det är alltid lätt att ta sig till Skövde!

Skövdes geografiska läge, vid västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, är en självklar konkurrensfördel. Kommunikationerna är mycket goda båda via väg och järnväg.

Vägnätet

Skövdes goda kommunikationer fortsätter att utvecklas.

Trafkverket rustar upp och modernisera landets järnvägar och vägar. På Trafikverkets webbplats hittar du information om de byggprojekt som planeras, utreds och byggs just nu.

Skövde kommunhar också ett antal projekt på gång. I kartan om pågående projekt kan läsa om hur och varför vi förändrar och förnyar Skövde. Projekten kretsar kring utvecklingen av vår stadsmiljö, med vägar, gator, infrastruktur och parker, samt nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

Järnväg

Med de många dagliga avgångarna med X2000 är det en timme från Göteborg till Skövde och två timmar från Stockholm till Skövde. Arbetspendlingen via västra stambanan är hög.

På Trafikverkets webb-plats finns information om pågående projekt på Västra Stambanan.

Bussar

Busskommunikationerna är i dag mycket goda varför pendlingsmöjligheterna är mycket bra med täta avgångar till grannkommunerna. Till Resecentrum kommer varje dag över 200 regionala bussar och tåg.

Flygplats

Tretton kilometer från Skövde ligger Skövde Airport. Flygverksamheten består främst av affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg. Flygplatsen ägs till 97 % av Skövde kommun.

De flygplatser som ligger närmast och har persontrafik är Göteborg Landvetter Airport,  Karlstad Airport, Jönköping Airport, Stockholm Skavsta Airport och Stockholm Arlanda Airport.

Hamn

Skövdes närmaste hamn finns i Lidköping med sjöfart på Vänern. För godstransporter till och från Göteborgs hamn används såväl väg som järnväg.