Kommunikation och infrastruktur

Det är alltid lätt att ta sig till Skövde!

Skövdes geografiska läge, vid västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm, är en självklar konkurrensfördel. Kommunikationerna är mycket goda båda via väg och järnväg.

Vägnätet

Skövdes goda kommunikationer fortsätter att utvecklas.

Under "Länkar" hittar du mer information om Trafikverkets pågående vägprojekt i Västra Götaland.

Järnväg

Med de många dagliga avgångarna med X2000 är det en timme från Göteborg till Skövde och två timmar från Stockholm till Skövde. Arbetspendlingen via västra stambanan är hög.

Under "Länkar" hittar du mer information om Trafikverkets pågående järnvägsprojekt i Västra Götaland.

Bussar

Busskommunikationerna är i dag mycket goda varför pendlingsmöjligheterna är mycket bra med täta avgångar till grannkommunerna. Till Resecentrum kommer varje dag över 200 regionala bussar och tåg.

Flygplats

Tretton km från Skövde ligger Skövde Flygplats. Flygverksamheten består främst av affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg. Flygplatsen ägs till 97 % av Skövde kommun.

Hamn

Skövdes närmaste hamn finns i Lidköping med sjöfart på Vänern. För godstransporter till och från Göteborgs hamn används såväl väg som järnväg.