Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Pendlingsregionen Skövde

Skövde är centrum i en arbetsmarknads- och pendlingsregion som förutom Skövde omfattar ytterligare nio kommuner.

Inom Skövderegionen finns nästan 85 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 invånare vilket ger en åttonde plats i Sverige.

Pendlingsströmmarna är stora och till Skövde pendlar ca 12 000 personer varje dag till arbete eller studier. 

Den snabba utvecklingen av arbetspendlingen beror på utbyggd kollektivtrafik med en stor mängd regionala bussar och tåg till Skövde Resecentrum varje dag, men också på att vägnätet strålar samman i Skövde.