Samverkan om årlig nationell konferens

Kommuner och militära förband har undertecknat avsiktsförklaring

Parterna i Försvarsmaktsråd Skaraborg – det vill säga Skövde, Lidköping och Karlsborgs kommuner samt de militära förbanden i Skaraborg – har undertecknat en avsiktsförklaring avseende samarbete kring genomförandet av en årligen återkommande nationell försvarskonferens i Skövde.

Försvarsmaktsråd Skaraborg har konstaterat att behovet av en nationell mötesplats ökar, där ledande företrädare för det civila och militära kan träffas, diskutera och forma bidrag till de processer som Försvarsmaktens personalförsörjning kräver.

I dagarna skickas också cirka 350 inbjudningar ut till den första konferensen - Försvarskonferens 2013 - som äger rum på Gothia Science Park i Skövde den 20-21 mars.

Bland de medverkande finns bland andra försvarsminister Karin Enström (M), ÖB Sverker Göranson, Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) samt ordföranden respektive språkrör för riksdagspartiernas ungdomsförbund. Bland de inbjudna märks nyckelpersoner på nationell och lokal nivå från näringsliv, bostads- och utbildningssektorn. Förbandschefer från hela Sverige kommer också att delta.

Kommunalråden från Karlsborg och Lidköping signerar avsiktförklaringen under överinseende av Leif Walterum (C) från Skövde kommun.

- Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i Skaraborg är goda. Nationella försvarskonferenser är ett led i det, berättar Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde.

- I våras uppmanade Riksdagen Försvarsmakten att inrätta försvarsmaktsråd över hela landet. Vi delar gärna med oss av våra Skaraborgska erfarenheter och bjuder in andra berörda kommuner och regioner, säger Marita Bengtsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande Lidköping.

- Försvarskonferens 2013 är inte bara ett forum för högtidstal. Vi kommer att jobba praktiskt med områden som till exempel bostäder, utbildning och relationer med lokalt och regionalt näringsliv. Det har verkligen både våra kommuner och Försvarsmakten konkret nytta av, menar Kjell Sjölund (C), kommunstyrelsens ordförande Karlsborg.

- Samhällsreformen innebär att Försvarsmakten tar klivet ut på arbetsmarknaden och måste därför attrahera människor till yrket,  men också till orten. Det är viktigt att Försvarsmakten startar en diskussion med omgivande samhälle för att omhänderta möjligheterna som reformen innebär i form av nya arbetstillfällen. Jag ser fram emot att välkomna chefer från förband i hela Sverige, nyckelaktörer och centrala beslutsfattare i Sverige till Skövde den 20-21 mars avslutar Fredrik Ståhlberg, chef Skaraborgs regemente P 4.