Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Landsbygdsutveckling

Utveckling av landsbygden är en prioriterad fråga för Skövde kommun. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att ta till vara på alla de värden som landsbygden och dess invånare har.

Genom samverkan och engagemang kan vi gemensamt arbeta för att erbjuda Skövdes invånare aktiva valmöjligheter. Detta innefattar bland annat valmöjligheter till boende, arbete och rekreation.

Landsbygdsprogram

Landsbygden inom Skövde kommun utgör en väsentlig del av kommunens karaktär. Här finns unika värden som ska bevaras, samtidigt som det finns områden som har stor potential när det kommer till utveckling och tillväxt som kan bidra till hela kommunens utveckling. Eftersom det finns de intressen som delvis är motstridiga behövs en samlad strategi för hur kommunen ska jobba med tillväxt på landsbygden. Med ett landsbygdsprogram vill vi säkerställa landsbygdsperspektivet och belysa landsbygdens betydelse för utveckling av Skövde kommun. Du hittar landsbygdsprogrammet del 1 här och del 2 här.

Vill du bidra till din orts utveckling och välmående?

Här finner du en rad olika företags-/projektstöd varav en del riktar sig till landsbygden.