Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Skövde kommuns Landsbygdspott

Nu är det dags att söka medel ur Skövde kommuns Landsbygdspott 2021. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten - totalt 500 000 kronor/år.

Det är nu dags att söka medel ur Skövde kommuns Landsbygdspott 2020. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

När kan jag söka?

Under 2021 har vi två ansökningsomgångar. 

1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska vara färdiga och slutredovisade fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

För att ansökningen ska behandlas måste en personlig kontakt ha tagits med näringslivsenheten, 0500-49 80 00. Du får då ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena.