Karl-Olof Frisk, Skövde Fibersamverkan

Näringslivsforums landsbygdsnäringspris

Näringslivsforum i Skövde är ansvarig för Landsbygdsnäringspriset.

Vinnare 2020

SKÖVDE FIBERSAMVERKAN

Motivering:
"Näringslivsforums landsbygdsnäringspris går till en verksamhet som är helt central i vår tid. Särskilt tydligt har detta varit under 2020 då det ställts alldeles särskilda krav på kommunikation, flexibilitet och uppkoppling. Skövde har ett av landets mest kompletta fibernät. Inte minst genom fristående fiberföreningar och de eldsjälar som verkar däri, har människorna i hela Skövde friktionsfritt kunnat jobba, studera och umgås via egna bildskärmar, tangentbord och headsets.

Nu  tar man nya tag inför framtiden för att säkra tillgången till digital trafik genom att ta verksamheten vidare till en förvaltningsfas. Detta sker genom samverkan mellan sju fiberföreningar. Allt detta drivs framt av ideella, engagerade människor som verkar över hela kommunen. Denna samverkan borgar för att en drift och förvaltning av fibernätet säkerställs och att invånarna erbjuds  en driftsäker och kostnadseffektiv lösning i en fortsatt lokal regi framåt".

Vem kan vinna priset?

Ideellt eller kommersiellt företag/förening utanför 50-skyltarna som skapar utveckling på landsbygden.

Syfte

Pristagaren ska vara en förebild för entreprenörskap/företagande på landsbygden. Det goda exemplet.

Hur går det till

Näringslivsforums landsbygdsgrupp tar fram minst tre förslag till pristagare varefter en eller flera av dessa efter beredning utses som vinnare.

Prisvärd

Näringslivsforum Skövde.

Vad vinner man?

Priset består av äran och en penningsumma på 5 000 kronor.

Kontaktperson

Joakim Furhoff, Näringslivsforums styrelse,  info@loringa.se 

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2019 Johan Sahlström, Suntetorps säteri
2018 Fribergs Fritidscenter, Peter Friberg
2017  V-S Däck AB, Tord Johansson
2016  Sörgårdsmjölk, Robert och Anne-Berit Fredriksson och Värsås Gårdsmjölk, Kalle och Sofia Svartvik.


2015  Bergs Prästgård
2014  Väring sydost fiber ekonomisk förening
2013  ICA Blomman Stöpen, Persson livs Timmersdala, ICA Nära Tidan, Larssons Lanthandel Varola
2012  JL Agripart AB
2011  Kavelbron Event