Daniel Haraldius,  Föreningen Ätbars styrelse

Skövde kommuns miljöpris

Skövde kommun är ansvarig för Skövde kommuns Miljöpris.

Pristagare 2020

ÄTBART

Motivering:
"Skövde kommun utser Föreningen Ätbart till 2020 års miljöpristagare för deras genuina och systematiska arbete med att minska Skövdes livsmedelsaktörers matsvinn och för att sedan i samverkan med andra organisationer och företag få ut dessa livsmedel till behövande i Skövde. 

Föreningen Ätbart ”räddar” 1,5 ton ätbar mat i veckan vilket motsvarar 250 matkassar.

Föreningen Ätbart har en önskan om att få till en långsiktig medvetenhet om hur mycket ätbar mat som faktiskt slängs dagligen och hur mycket som kan tas tillvara. Det långsiktiga målet är att minska Skövdes matsvinn med 50 procent till 2030.

Skövde kommun anser att Föreningen Ätbart är väl värda 2020 års miljöpris och önskar föreningen och alla deras samarbetspartners stort lycka till med det fortsatta värdefulla arbetet."

Bakgrund

Sedan 2003 har Skövde kommun delat ut miljöpriset för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling inom näringslivet i Skövde. Miljöpriset är ett stöd, uppmuntran eller belöning för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. 

Vem kan få priset?

Miljöpriset är 10 000 kronor och delas ut till företag eller anställda i företag i Skövde kommun. Det kan även tilldelas studenter som i sin utbildning verkar för hållbar utveckling i näringslivet. Du kan nominera dig själv, en anställd eller ditt företag till Skövde kommuns miljöpris. Självklart kan du även nominera något annat företag som du tycker är värt priset.

Nominera till miljöpriset 2021!

Du kan redan nu nominera ditt förslag på vem som ska vinna årets miljöpris. Innan 31 augusti vill vi ha din nominering till samhallsbyggnad@skovde.se  Märk din nominering med Miljöpris 2021.

Tidigare pristagare

2019   Lorentzons styr AB
2018  Jättadalen Fastighet AB

2017  REKO-ringen, Annika Gustavsson och Victoria Svensson
2016  Sörgårdsmjölk
2015  Terrigio AB med Savaq irrigation system
2014  CEJN AB
2013  Moster Susannes Ekoägg

2012  Mellegård & Naij AB
2011  Glädje restaurang & bar
2010  Hamburgerrestaurangen Max
2009  Erika Karlsson, erika.k - hair by nature
2008  Anna Tjus och Annie Johansson, studenter på Högskolan i Skövde

2007  Ola Ekberg, Ekola Livs 
2006  priset delades inte ut
2005  PLS Produkter AB
2004  priset delades inte ut
2003  Eklunds bilskrot