Skövde kommun i Sweden Game Arena

Med gemensamma krafter bygger näringsliv, akademi och samhälle dataspelsbranschen i Skövde.

På Högskolan i Skövde finns drygt 500 dataspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, ett 40-tal lärare och forskare och på Science Park Skövde finns ett 30-tal dataspelsföretag som sysselsätter cirka 200 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som dataspelsnation och Skövde har en unik och geografisk koncentrerad tillväxtmiljö för dataspelsutveckling. Totalt är drygt 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Science Park Skövde med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

Samverkansplattform

Sweden Game Arena är en samverkansplattform som sätter ljuset på Skövde när det gäller dataspelsutvecklingen i staden. Den är också ett verktyg för att sälja platsen Skövde, i syfte att få fler människor och mer kapital att strömma till staden. Plattformen hjälper kommunen att synas i annars svårtillgängliga sammanhang och skapar kommunikativa värden.

Sweden Game Arena skall möjliggöra att Skövde kommun, Science Park Skövde och Högskolan i Skövde växeldrar varandra i arbetet med att bygga dataspelsbranschen i Skövde.

Som produkt är Sweden Game Arena en plattform som gör det möjligt för fler företag att etablera sig i Skövde, den bidrar också till att antalet studenter ökar genom att locka med en långsiktig helhetslösning. Detta säkerställer det långsiktiga arbetet för akademin, företagen samt Skövde som plats.