Frukost med Svenskt näringsliv

Ett 60-tal personer deltog när Svenskt Näringsliv presenterade resultatet av sin årliga attitydundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Enligt Svenskt Näringslivs definition är företagsklimat följande.
"Företagsklimat är summan av de attityder, regler , institutioner och kunskaper som möter företagen i vardagen".

Under 20 år har Svenskt Näringsliv undersökt företagsklimatet i Sverige. Undersökningen består av tre delar

  1. Sammanfattande omdöme om kommunen
  2. Enkätfrågor om kommuen, attityder
  3. Statistik från SCB (Statistiska centralbyrån)  och UC (Uppgiftscentralen)

 

Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företa

Undersökningen i Skövde gjordes under mars-april 2019 och 178 företag svarade.

Bland Sveriges 290 kommuner hamnade Skövde på plats 61 och det innebär en 5:e plats i Skaraborg.

När man jämför med likvärdiga kommuner i Sverige när det gäller storlek (mindre stad/tätort). hamnar Skövde på en 3:e plats. 

- Resultatet i Svenskt Näringslivs ranking var inte oväntat. Eftersom enkätundersökningen visade små förändringar kunde vi inte heller räkna med att ta placeringar. Men vårt mål är att underlätta för företagare som vill driva sin verksamhet i Skövde och att nå plats 30 i Svenskt Näringslivs ranking, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

Under 2019 har Skövde kommun tillsammans med Näringslivsforum och andra parter arbetat aktivt med handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. I handlingsplanen pågår det olika utvecklingsarbeten som ska komma företagarna i kommunen till bästa nytta. Några exempel på insatser är kommunens anslutning till Verksamt.se och nationella bastjänster, genomförande av cirka 80 företagsbesök med politiker och tjänstepersoner, gemensamt arbete med Näringslivsforum runt kopplingen skola – arbetsliv och upphandlingsfrukost.

Läs mer

Läs mer om rankingen: https://www.foretagsklimat.se/skovde/ranking.