Bild på deltagare från dialogkvällen

Givande dialogkväll med handlarna i Skövde city

Under onsdagskvällen den 20 november träffades handlare, tjänstepersoner och politiker för att prata om handelns förutsättningar i Skövde City.

Skövde kommuns näringslivsenhet  och kommunstyrelsen arbetsutskott bjöd in alla butiker i city till en dialogkväll där förutsättningarna för handeln i centrala Skövde diskuterades.

Ett 40-tal representanter från butikerna i Skövde city deltog.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson och näringslivschef Ramona Nilsson hälsade välkommen. Katarina Jonsson informera om vilka satsningar som görs i Skövde kommun just nu och varför man gör dessa satsningar - studentboende, ombyggnad av torget och andra miljöer i Skövde city, omställningen av Mariesjö, utveckling av tätorterna med mera.

Därefter diskuterades bl.a. hinder och möjligheter för att driva butik i Sköve city.  Många synpunkter kom fram och nu ska dessa sammanställas och därefter ska en utvärdering göras för att se hur vi tar det vidare.