bild på deltagare vid lunchmötet den 28 november

Kommunledningen bjöd in industriarbetsgivare till lunchträff

Den 28 november bjöd kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson och kommundirektör Tomas Fellbrant in Skövdes största industriarbetsgivare till en gemensam lunch i Science Park Skövde.

Mötet var av informell karaktär, där parterna uppdaterade varandra runt viktiga utvecklingsfrågor och utmaningar samt känslan runt konjunkturläget. Vissa frågor var gemensamma, bland annat lyftes infrastrukturfrågor som Västra stambanan, riksväg 49 och mer lokala infrastruktursatsningar. Kompetensförsörjning, kollektivtrafik och vikten av ett samlat grepp runt att kommunicera platsen Skövde var andra ämnen som fördes dialog runt.

Deltagarna var överens om att det här var ett bra mötesfora som ska leva över tid med möten två gånger om året.

Från industrin deltog Furhoffs Rostfria, Cejn, Elos Medtech, Volvo GTO, Paroc och Cementa (Volvo Cars var inbjudna men hade förhinder). Från Skövde kommuns sida deltog förutom Katarina Jonsson och Tomas Fellbrant även näringslivschef Ramona Nilsson.