Många gäster på upphandlingsfrukosten

Som ett led i arbetet med företagsklimatet i Skövde bjöd i dag upphandlingsavdelningen tillsammans med Fastighetsavdelningen och Gata-Park in till upphandlingsfrukost i Stadshuset.

Visste du att Skövde kommun upphandlar för cirka en miljard kronor varje år? Som en viktig del i upphandlingsprocessen genomför upphandlingsavdelningen leverantörsdialog med näringslivet i olika former. Sessionssalen fylldes av cirka 60 personer som fick veta mer om vilka upphandlingar som står för dörren i Skövde och samarbetskommunerna 2020 och framåt. Fastighetschef Ingemar Linusson informerade om vad som kommer på fastighetssidan, bland annat nya gruppbostäder och tillagningskök, Daniel Lindh, Gata- naturchef informerade om kommande infrastrukturprojekt som kommer bli föremål för upphandling. Information om kommande upphandlingar finns att ta del av på Skövde kommuns hemsida, där du också kan prenumerera på information om upphandlingar som rör ditt företags verksamhet.

Anbudsskolan

Missa inte heller Anbudsskolan som äger rum den 22 oktober, där du får lära dig mer om hur du lämnar anbud på kommunens upphandlingar.