Resultatet för Skövde i mätningen Löpande Insikt är klart

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som görs av Sveriges kommuner och landsting. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat

Betygssaldo
mer än 80 = mycket högt
70-80 = högt
62-69 = godkänt
50-61 = lågt
mindre än 50 = mycket lågt
Nöjd-Kund-Index på minst 62 ger ett godkänt resultat.
Siffrorna nedan avser svar från företagare.

Bland kommuner med mer än 40 000 invånare hamnade Skövde på plats nr 23. 

Kommun Rank NKI  NKI = Nöjd-Kund-Index
Trollhättan       1 78  
Eskilstuna   2 77  
Mölndal       3 76  
Kalmar   4 76  
Örebro   5 76  
Östersund  6 76  
Lund      7 76  
Landskrona    8 75  
Falun   9 75  
Örnsköldsvik   10 75  
Linköping      11 75  
Solna    12 75  
Falkenberg      13 74  
Halmstad  14 74  
Sandviken   15 74  
Lidingö    16 74  
Karlskrona   17 74  
Kristianstad   18 73  
Växjö   19 73  
Lerum      20 73  
Norrköping      21 73  
Järfälla   22 72  
Skövde   23 72  
Borås    24 72  
Trelleborg      25 72  
Helsingborg    26 72  
Sundsvall   27 72  
Norrtälje   28 72  
Nacka   29 71  
Sigtuna   30 71  
Västerås    31 71  
Ängelholm      32 71  
Stockholm    33 71  
Botkyrka   34 71  
Uddevalla   35 71  
Sundbyberg    36 70 Inga ärenden inom Miljö- och hälsoskydd
Österåker  37 70  
Nyköping      38 70  
Karlstad   39 69  
Upplands Väsby   40 69  
Region Gotland 41 69  
Luleå   42 69  
Göteborg       43 69  
Kungälv      44 68  
Huddinge   45 68  
Borlänge   46 68 Inga ärenden inom Livsmedelskontroll
Uppsala   47 68  
Skellefteå   48 68  
Sollentuna   49 67  
Jönköping      50 67  
Kungsbacka   51 67  
Gävle   52 66  
Varberg      53 66  
Haninge   54 66  
Umeå   55 63  
Täby   56 63  
Värmdö   57 63  
Södertälje   58 63  
Alingsås   59 62  
Hässleholm  60 62  
Tyresö   61 61  
Enköping      62 61  
Samtliga kommuner   71  
       

 

Resultat av enkäten till företagen 

  2016 2017  
Bygglov 59 73  
Markupplåtelse 83 78  
Miljö- och hälsoskydd 70 71  
Livsmedelskontroll 72 72  
Serveringstillstånd 89 80  
Brandskydd  *) 41  

 *) Om färre än 7 personer svarat redovisas inte resultatet.

Störst förbättring av NKI-resultat för Bygglov har Upplands-Bro, Tranås och Skövde som ökat med 26, 15 respektive 14 enheter.  Genomsnittsresultatet i landet är 63. Företagen tycker att effektivitet och bemötande är de viktigaste serviceområdena.

Den genomsnittliga NKI-resultatet för Markupplåtelse i Sverige är 72. Här är det effektivitet och kompetens som företagen anser vara viktigast.

Det genomsnittliga resultatet för Miljö- och hälsoskydd i Sverige är 69. Även här tycker företagarna  att bemötande och effektivitet är de viktigaste  områdena.

Det genomsnittliga resultatet för Livsmedelskontroll i Sverige är 74. Här ger företagarna kompetens en förhållandevis hög prioritet, nästa i paritet med effektivitet.

Det genomsnittliga resultatet för Serveringstillstånd i Sverige är 75, vilket gör att Skövde ligger på en bra nivå. Effektivitet är det klart viktigaste serviceområdet för företagarna.

När det gäller brandskydd så anser företagen att effektivitet är det klart viktigaste serviceområdet. 

Den 2 maj släpptes 2017 års resultat.

Redovisningen av SKL:s undersökning finns under rubriken  länkar.