Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

index för NKI

Bra resultat för Skövde i mätningen Löpande Insikt

Skövde kommun fortsätter att ha en hög kundnöjdhet bland företag och får ett NKI på 75 i mätningen Löpande Insikt. Resultatet baseras på företagsärenden hos kommunen under 2019. I rankingen mellan Sveriges kommuner hamnar Skövde på plats 69, en förbättring med 14 enheter från föregående år.

Löpande Insikt är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till företag som haft ärenden hos Skövde kommun inom ett eller flera av dessa områden under 2019.

Läs mer om mätningen HÄR