Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

CHECKLISTA

Checklista från Svenska myndigheter

Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, myndigheter för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en checklista till företag och verksamheter i sommar för att minska smittan av covid-19.

Det blir en annorlunda sommar i år och för att så många som möjligt ska kunna njuta av den på ett säkert sätt är ni, Sveriges företag, organisationer och arrangörer av verksamheter, mycket viktiga.

För att underlätta det förebyggande arbetet har Svenska myndigheter satt ihop en checklista med punker för verksamsutövare att gå igenom för att säkerställa att de gjort vad som krävs för att minska smittan i sommar. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

På sista sidan i dokumentet hittar du mer information och länkar till goda exempel och ett nedladdningsbart informationsmaterial som du kan använda i din verksamhet.

DOKUMENTET HITTAR DU HÄR