Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Digitalt frukostmöte

Den 29 maj bjöd Näringslivsenheten tillsammans med Näringslivsforum in till digital ett digitalt frukostmöte. Frukostmötet ersatte det fysiska möte som planerats på tema ”Företagsklimat” och erbjöd ett fullspäckat program.

Jessica Tengeland, Svenskt Näringsliv, inledde dagen med att sammanfatta resultaten av Svenskt Näringslivs enkätundersökning om kommuners företagsklimat och gav oss också en överblick av de konsekvenser Coronakrisen hittills medfört för näringslivet i Skaraborg och Västra Götalandsregionen.

Nästa programpunkt stod Näringslivsenhetens Malin Sörlin för. Malin gav en uppdatering kring hur Skövde kommun arbetar med att ständigt förbättra företagsklimatet och hur arbetet med handlingsplanen för förbättrat företagsklimat är ett viktigt verktyg i detta viktiga sektorsöverskridande arbete.  

Näringslivsforums ledare Emil Larsson underströk vikten av ett fortsatt arbete med att tillsammans utveckla företagsklimatet i Skövde. Kraften bor i gemenskapen!

Vi fick därefter lyssna till en spännande presentation av Caroline Hagström, sektorchef på sektorsamhällsbyggnad. Caroline gav oss en genomgång av de projekt som är på gång i närtid samt en prognos över antal färdigställda bostäder de kommande åren. Vi fick också se en intressant jämförelse av antal inkomna ärenden totalt i år fram till den 28 maj jämfört med föregående år och kunde konstatera att det glädjande nog är fortsatt högt tryck på ansökningar om bygglov trots Corona.

Tehssen Aslam, Lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde och Ulf Dackemark, verksamhetsansvarig inom innovationslednign, Science Park Skövde tog sedan vid och pratade livslångt lärande, digitalisering och hur vi kan ta tillvara innovationskraft som fötts ur Coronakrisen.   

Frukostmötet avslutades med en uppdatering från Arbetsförmedlingen. Meline Arakelyan och Stefan Roos båda företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Skövde presenterade statistik över varsel och korttidsarbete samt en nulägesbild av Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden. Meline och Stefan berättade vidare om de insatser Arbetsförmedlingen kan erbjuda branscher som trots allt har brist på kompetens och personal, exempelvis genom rekryteringsutbildningar där arbetsgivaren själv kan styra innehållet i utbildningen. Meline och Stefan betonade att de gärna tar emot förfrågningar och bollar de behov man som arbetsgivare kan tänkas ha.

Här kan du ta del av alla presentationer.

En sammanställning av de presentationer som hölls under frukostmötet finns här: