Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Företagsakuten i Skaraborg

Företagsakuten finns för att stödja småföretagare som behöver rådgivning och navigering för att klara sig i dessa tider.

Skaraborgs näringsliv står inför stora utmaningar i samband med Coronas framfart. Coronapandemin slog direkt mot många företag och framför allt små och medelstora företag inom handel, restaurang och besöksnäring hamnade i ett direkt akut läge. Samtidigt kom mycket nya stöd och riktlinjer på både nationell och lokal nivå, men många företagare hade svårt att tolka de nya direktiven och få koll på all information som kom på väldigt kort tid. Man såg ett snabbt växande behov av stöd i en rad frågor, så NyföretagarCentrum i Skaraborg fick i uppdrag av Skaraborgs kommunalförbund att starta en företagsakut, dit man som företagare kan vända sig med frågor.

Utvidgad verksamhet

NyföretagarCentrum har fått utvidga sin verksamhet från att ge rådgivning för de som skall starta företag, till att ge rådgivning till företag i hela Skaraborg i alla de frågor som dyker upp kring Corona-krisen. Hos Företagsakuten arbetar i nuläget nio rådgivare med uppdraget att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad företagare behöver hjälp med. Finansiella frågor visade sig snabbt öka redan från början så två specialister inom just detta område togs in för att kunna möta företagens behov.

Men vilken hjälp kan man då få som företagare?

Företagsakuten erbjuder kvalificerad och professionell rådgivning till småföretagare som behöver rådgivning och navigering för att klara sig genom Corona-krisen och är till för såväl nystartade som väletablerade småföretag. Det handlar om att besvara frågor, identifiera företagens behov och vägleda dem till rätt aktör utifrån frågeställning. Det kan vara frågor om vad som gäller och hur man göra kring hyreslättnader, frågor om sin likviditet och hur man bör tänka/agera utifrån det, hur man kan få hjälp med finansiering för att fortsätta vara verksam mm.

Bredden på frågorna är stor och man försöker kunna svara på det mesta, men ibland behöver Företagsakutens rådgivare lotsa vidare. Trycket från början var relativt högt, mellan 10-20 frågor per dag via e-mail, telefon och post. Det höga trycket gjorde att man fick förlänga öppettiderna. NyföretagarCentrum noterade att småföretagarna har ett stort behov av stöd. Det behöver inte alltid handla om handfast hjälp, utan mer ett stöd och att vara ett bollplank och att lyssna.

Samarbete

Då många frågor är komplicerade sker ett samarbete med den nationella företagsakuten som har startats av Tillväxtverket. Här kan man få mer fördjupad hjälp inom t.ex. juridiska frågor eller kontakten med psykolog. De i sin tur lotsar vidare till oss lokala aktörer när det behövs.

För att kunna hålla de rådande restriktionerna om att hålla avstånd sker den mesta kontakten online och via telefonmöten Men fysiska möten äger också rum när behovet av fördjupad rådgivning finns. Rådgivningen är kostnadsfri och konfidentiell.

Kontaktuppgifter till Företagsakuten Skaraborg?

0500-45 41 41

skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Måndag – Fredag kl 10 - 16