Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Julgåva till medarbetare

Skövde kommun har beslutat att anställda i år kommer att få en julgåva i form av en värdecheck till ett värde av 500 kr att använda i en butik, café, restaurang eller serviceverksamhet i Skövde kommun.

Med denna julgåva tackas medarbetarna för det fantastiska arbete som gjorts under detta annorlunda år.

Julgåvan delas ut till medarbetarna under vecka 50 och liknar den värdecheck Skövde kommuns medarbetare fick tidigare i våras. Med denna julgåva hjälper vi till att hålla igång Skövdes näringsliv genom uppmaning att handla lokalt. Medarbetarna uppmanas att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och påminns om att flera företagare erbjuder take-away och hemkörning av varor.

Värdechecken för julgåvan gäller fram till sista mars och ska utnyttjas vid ett köptillfälle.

Om du som företagare vill ta emot denna värdecheck finns mer information på www.skovde.se/julgava
Där finns även affisch och bilder för nedladdning för dig att använda i verksamheten/sociala medier för att berätta att du tar emot värdechecken.