Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Foto: Jesper Anhede

Etableringsstrategi för Skövde

Strategin ska vara ett stöd i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet.

Näringslivsenheten arbetar just nu med att ta fram en etableringsstrategi för Skövde. Strategin ska vara ett stöd i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet och hjälpa kommunen att bli mer målinriktad och träffsäker i arbetet med att locka etableringar till platsen. Konkurrensen mellan platser nationellt och internationellt hårdnar i takt med att fler blir tydliga med sitt erbjudande. I arbetet fokuseras inte bara på att locka hit externa etableringar utan också att titta på vad det befintliga näringslivet behöver för att fortsätta investera i Skövde.

Första steget i strategin är att analysera vad vi har för styrkor i dag men också vad som kan vara frön till framtida spetsar. I det här arbetet genomförs ett antal intervjuer med näringslivet, högskolan och med nyckelpersoner i organisationer runt näringslivet och kommunen.

I arbetet ingår också att skapa en struktur och process för hur vi tillsammans arbetar med etableringar och investeringar, där flera parter behöver agera samordnat och i många fall snabbt för att möta förväntningarna hos intressenter.

Strategin ska färdigställas i början av 2019.