Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

affisch för FoU-kortet

Sök stöd till forskning och utveckling

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Utlysningen är en del av Västra Götalandsregionens satsning för att stötta näringslivet i spåren av pandemin Covid-19. Hösten 2020 utöker vi erbjudandet och välkomnar även tillverkande företag där det sökande företaget i sig är ett SME men som genom sina ägare inte faller inom definitionen SME.

Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag. Stödet finns som FoU-bas och som FoU-avancerat.

Utlysningen är nu öppet och pågår till 14 november 2020

Läs mer om möjligheterna på VGRs hemsida