Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Nytt svenskt utbildningsformat underlättar karriärbyte

Som först i landet startar nu Västsvenska handelskammaren, Boråsregionens- och Skaraborgs Vuxenutbildning, en ny utbildningsform: Yrkestrainee, en lärlingsutbildning med anställning.


 – Det är en insats arbetsmarknaden behövt länge och kanske nu mer än någonsin. Vi är stolta över att vara först i Sverige med att testa ett format som kan lösa en del av de  bekymmer vi står inför i dag, säger  Västsvenska handelskammarens vd  Johan Trouvé.

I takt med Coronavirusets framfart, där många  varslats eller korttidspermitterats ökar behovet av utbildningsinsatser.  När dessutom Arbetsförmedlingen genomgår en historisk reformering  landar ett större ansvar på vuxenutbildningen  att leverera utbildningar som leder till jobb i näringslivet.  – Situationen ställer även krav på näringslivet att öka sitt engagemang,  därför har vi beslutat att göra gemensam sak och erbjuda en bra lösning  där också Västra Götalandsregionen går in och stöttar, säger Johan  Trouvé.

Lön motiverar karriärväxling

Yrkestrainee innebär att en elev som går  lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd redan under  utbildningen. Syftet är att eleven ska lära sig företagets verksamhet  från grunden och bygga ett nätverk för att efter avslutad utbildning bli  en viktig del av företaget.

  – Coronakrisen  kan öka människors behov av att omskola sig. Men utan möjlighet till  självförsörjning under studierna riskerar viljan att minska.  Yrkestrainee kommer i dessa fall in som en bra lösning,  säger Rasmus Flick, projektutvecklare av Yrkestrainee på  handelskammaren och fortsätter:

  – Även för företaget  finns stora fördelar med att knyta en elev till sig, eftersom det blir  en nyanställd som är integrerad i verksamheten från dag ett.  Utbildningen som är på gymnasial nivå öppnar dessutom  upp för ytterligare vidareutbildning för de personer som är i behov av  det.

 Matchningsprocess

Under den ettåriga utbildningen tillbringar  eleven första tiden i skolan för att lära sig grunderna till yrket och  öka sin kunskap om arbetsmarknaden. Efter en rekryteringsprocess där  arbetsgivare och elever matchas påbörjas en Yrkestrainee.

  – Resterande utbildningstid är eleverna på arbetsplatsen fyra dagar i veckan med stöd från en handledare, säger Rasmus Flick.

Utbilda för framtiden

Läget på arbetsmarknaden förändras fort. Branscher som under årtionden upplevt kompetensbrist står nu inför nya utmaningar.

  –Yrkestrainee erbjuder  en möjlighet för varslade och nyligen uppsagda att vidareutbilda sig och  karriärväxla. Formatet möjliggör även en snabb uppstart av nya  utbildningar, vilket är bra då det kanske är nya kompetenser vi efterfrågar 2021, säger Rasmus Flick.

Att  utbilda efterfrågad kompetens är ett viktigt uppdrag för  Vuxenutbildningen vilket Tina Arekvist Lundell, vuxenutbildningschef i Borås Stad  betonar:

 – Jag tror att samverkan mellan skola och arbetsliv är nyckeln för framgång.

Ansökningar

Ansökningarna till utbildningarna öppnade  den 15 mars, och först ut att få Yrkestrainee är Borås och Skövde.  Inriktningarna i de två piloterna blir robotsvets och CNC-operatör,  målsättningen är sedan att formatet ska lanseras nationellt  och omfatta flera branscher. Redan nu är ett nytt spår mot  sömnadsoperatör inom textilindustrin på gång.

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

Text: Västsvenska Handelskammaren