Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Save the date

Välkommen till ett frukostmöte där vi informerar om det nya Etableringsprogrammet samt pratar om enkätsvaren i Svenskt näringslivs årliga undersökning.

Den 26 maj släpper Svenskt Näringsliv enkätsvaren gällande företagsklimatet. Hur går arbetet framåt och hur ligger Skövde till i Svenskt Näringslivs årliga undersökning?

Näringslivsenheten presenterar även det nya Etableringprogrammet för Skövde som lyfter hur vi som plats strategiskt ska arbeta för att locka fler investeringar och etableringar till Skövde.

Välkommen!

   
Tid: Fredagen den 29 maj, kl 07.30-09.00
Plats: Stadshuset, Sessionssalen, plan 5
Kostnad: Ingen kostnad. Frukost serveras från kl 07.15
Anmälan till naring@skovde.se senast den 25 maj.
Arrangör: Skövde kommun