Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Svenskt Näringslivs bild

Ett marginellt tapp för Skövdes företagsklimat

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts och visar ett marginellt tapp för Skövde i det sammanfattande omdömet.

Digitalt frukostmöte

Den 29 maj höll Skövde kommuns näringslivsenhet och Näringslivsforum i ett digitalt frukostmöte där företagsklimatet var en punkt på dagordningen.

Här kan de läsa alla presentationer från frukostmötet.

Svenskt Näringslivs årliga undersökning

Det är Svenskt Näringsliv som årligen låter drygt 32 000 företagare bedöma möjligheten att driva verksamhet i hemmakommunen.

- Vi ser tyvärr ett tapp i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i år från 3,75 till 3,63. Även om nedgången är marginell så går kurvan åt fel håll, vilket innebär att vi behöver arbeta hårdare med förbättringsåtgärder. Generellt i mätningen är det främst i svaren kring attityder till företagande som utvecklingen är negativ, säger Ramona Nilsson, näringslivschef, Skövde kommun. Glädjande är däremot att vi har en tydlig förbättring i hur man ser på kommunens myndighetsutövning och på förutsättningarna för företagande i Skövde, fortsätter hon.

Plan framåt

Sedan tidigare arbetar Skövde kommun efter handlingsplanen för förbättrat företagsklimat som togs fram efter 2017 års resultat. Handlingsplanen är ett sektoröverskridande dokument som revideras och utvecklas årligen med syfte att nå målet att ha ett företagsklimat i svensk toppklass.

- Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas, säger Malin Sörlin, näringslivsutvecklare med fokus företagsklimat, Skövde kommun. I årets enkätsvar ser vi flera kvitton på att vi gör rätt saker, men det blir även tydligt var vi måste lägga vårt fokus framåt. Det kommer krävas samverkan, lyhördhet och gemensamma krafttag samt förmågan att tänka annorlunda.

Årets undersökning genomfördes huvudsakligen före coronakrisens utbrott, men pandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet och snabbt ändrat spelplanen. Hur spelplanen ser ut framåt blir viktigt att förstå och att utifrån nya förutsättningar också möta nya behov i det lokala näringslivet.

- Ett starkt näringsliv är viktigt för utvecklingen av Skövde. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för företagare och än mer i tider av corona då vi har genomfört flera stödinsatser för att stärka näringslivet, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Skövde kommun arbetar just nu aktivt tillsammans med företagen och andra organisationer för att det ska finnas ett starkt näringsliv och ett fortsatt bra klimat för att starta, driva och utveckla företag även i fortsättningen.