Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Unga Landsbygdspriset i väst

Nu är det dags att nominera!

Nu är det dags att nominera till årets omgång av Unga landsbygdspriset i Väst där två unga företagare vinner 25 000 kronor vardera. Nomineringsperioden startade den 3 februari och stänger 15 mars 2020.

Känner du någon du vill nominera?

Priset delas årligen ut till personer 15-30 år som på ett framgångsrikt sätt har startat eller drivit företag på landsbygden.

Nominera här!

Kriterier

Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden. Det kan vara traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher.

  • Ålder på pristagaren: 15-30 år.
  • Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2019 års slut.
  • Som landsbygd räknas i praktiken hela Västra Götland utom de 20 största tätorterna.
  • Priset tar även hänsyn till ekonomiska resultat, miljö, sociala aspekter, samhällsnytta och nya arbetstillfällen.

 

Om Unga Landsbygdspriset

Pristävlingen instiftades 2014 för att hjälpa till att mobilisera och synliggöra ungt företagande på landsbygden. Priet är en del av Västra Götalandsregionens program för entreprenörskap där unga på landsbygden är en särskilt utvald målgrupp