Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Louise Hallberg, näringslivsutvecklare på Skövde kommun

Vad gör du just nu Louise?

Louise Hallberg arbetar som näringslivsutvecklare på Skövde kommuns näringslivsenhet.

Louise har nu jobbat på  näringslivsenheten sedan maj 2019. Efter att ha arbetat i Los Angeles i 15 år flyttade hon tillbaka till Skövde 2014. Louise kommer senast från en tjänst på Arbetsförmedlingen.

- När jag kom tillbaka till Skövde efter nästan 20 år på andra platser både i Sverige och USA såg jag Skövde med andra ögon. Staden jag föddes i har vuxit på många sätt och det bästa med min tjänst på näringslivsenheten är att jag får möjlighet att jobba med och för Skövdes fortsatta utveckling.

- Sveriges näringsliv har under en längre tid signalerat att bristen på arbetskraft och kompetens är det största enskilda hindret för utveckling och tillväxt. Det gäller även vårt lokala näringsliv. För att klara av utmaningen krävs samarbete mellan olika organisationer och näringslivet. I mitt arbete på Skövde kommun är samarbete och samverkan en nyckel till framgång.

Talangattraktion

- I min roll som näringslivsutvecklare med fokus  på talangattraktion arbetar jag med hur Skövde kommun kan bidra till att underlätta det framtida kompetensförsörjningsbehovet i Skövde. När vi pratar talanger i detta sammanhang menar vi personer med nyckelkompetenser. Individer som företag och organisationer inte kan vara utan för att utvecklas med god tillväxt. Det handlar dock inte om att utesluta någon. Ett välmående näringsliv bidrar till en god arbetsmarknad och det gynnar alla.

- I skrivandets stund arbetar jag med att ta fram underlag till en strategi för talangattraktion i Skövde Kommun. Underlaget består av intervjuer med små och stora företag, organisationer och även individer för att hitta de styrkor, svagheter, möjligheter och hot vi har att förhålla oss till. Jag kikar även på hur andra kommuner och regioner arbetar med frågan för att nå fram till den strategi som bäst lämpar sig här i Skövde.

Studenter

- Arbetet med talangattraktion innefattar många olika grupper. En grupp jag vill lyfta lite extra är studenterna vid Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde ger oss naturligt inflöde av unga människor som potentiellt sett kan bli Skövdebor på längre sikt. Vi har studenterna till låns under ett antal år och vi måste ta tillfället i akt och visa att Skövde är en attraktiv plats som erbjuder karriärmöjligheter men även annat som gör livet gott att leva. Vi jobbar aktivt med hur Skövde kommun kan utveckla sin samverkan med Högskolan i Skövde och studentkåren.

- Jag ingår också i en arbetsgrupp som består av representanter från studentkåren, Högskolan i Skövde och Skövdebostäder. Vi träffas regelbundet för att diskutera och hitta lösningar på frågor som rör studenterna och Skövde som studentstad. Till exempel hur vi kan öka studentinflytande och trivsel, skapa kontaktytor mot näringslivet eller hur vi bör ta oss an studentbostadsfrågor på lång och kort sikt.

Mässor

- Några exempel på aktiviteter där Skövde kommun reda nu medverkar är deltagande på studentmässorna som genomförs i början av respektive vår- och hösttermin Syftet där är att välkomna nya studenter och berätta om näringsliv, fritid och karriärmöjligheter.  Vi deltar också i introduktionsprogrammet för internationella studenter höst och vår.

- Nästa vecka deltar jag och några kollegor tillsammans med Näringslivsforum på "Karriärmässan Framtid". Där erbjuder vi  ett mini-föredrag på tema ”Näringslivet i Skövde” och sedan är vi kvar på plats tillsammans med Skövde kommuns HR-avdelning för att svara på eventuella frågor.

- I samband med de mässor vi deltar på passar vi på att ta vi tempen på Skövde som studentstad och potentiell framtida bostadsort genom en digital enkät. De svar vi får in är mycket värdefull feedback in i våra verksamheter. 

- I höstas testade vi att tillsammans med Näringslivsforum och nio företag bland annat inom bygg-, industri. och fintechbranschen ställa ut på Karriärum på Tekniska Högskolan i Jönköping i syfte att knyta an ingenjörsstudenter till företag här i Skövde/Skaraborg genom ex-jobb eller praktik. Initiativet har fått positiv feedback och byggföretagen har rapporterat att de genom aktiviteten har gjort klart med 20 byggingenjörsstudenter som kommer att göra praktik på företag i Skövde med omnejd. Tanken med att genomföra en sådan här aktivitet tillsammans är att visa upp Skövde som en intressant plats med många olika karriärmöjligheter och är något vi kommer fortsätta jobba med. 

Sweden Game Arena

- Sweden Game Arena är ett exempel på ett projekt där flera parter samverkar. I det här fallet är det Högskolan i Skövde, Skövde kommun, Science Park Skövde och företag i branschen som med gemensamma krafter arbetar för att sätta Skövde på kartan som kunskapsnod inom spelutveckling. Även inom ramen för Sweden Game Arena är min insats inriktad på talangattraktion och kompetensförsörjningsfrågor. 

Hemvändare

En annan grupp som vi kikar på när det gäller talangattraktion är de personer vi kallar ”hemvändare”. Det är före detta Skövdebor som kanske pluggat och eller jobbat på annan ort ett tag, men av olika anledningar funderar på att söka sig tillbaka. Jag träffar dem överallt, på företagsbesök, när jag lämnar på förskolan, på träningen o.s.v. De som har bott i en större stad men som vill ha ett enklare livspussel men samtidigt ha möjlighet till en intressant karriär.

Attraktiv plats

Jag vill avsluta med att säga att arbetet med talangattraktion inte bara innefattar själva attraktionsbiten d.v.s. att  locka personer till arbete eller studier i Skövde och se det som ett avslutat kapitel.  Lika viktigt är att arbeta med utvecklingen av Skövde som stad - allt det som gör att man trivs och vill stanna kvar.

Att erbjuda en attraktiv plats att leva, bo och verka på ger oss en konkurrensfördel när det gäller att attrahera inflyttare vars kompetens behövs för att organisationer och företag skall kunna möta framtiden med framgång, men är självklart lika viktigt för oss som redan lever här.

Vi hörs och ses!

Louise Hallberg
näringslivsutvecklare