Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg

Projektet ”Vidareutveckling av produktionstekniskt laboratorium för elektriska drivlinor” ska vidareutveckla ett produktionstekniskt laboratorium vid ASSAR Industrial Innovation Arena vilket stärker regionens möjligheter för tillverkning av elmaskiner till elfordon.

Beslut om finansiering med 21 miljoner kronor fattades torsdagen den 4 juni av Västra Götalandsregionen.  Projektet är sökt av IDC West Sweden AB och kommer att utgå från möjligheter och slutsatser av redan genomförda projekt drivna genom ASSAR Industrial Innovation Arena i samverkan med Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och tillverkande företag. ASSAR är en nod som får allt större internationell lyskraft.

— Att ASSAR Industrial Innovation Arena är en nod med en nationell spets innebär att de tillverkande företagen som verkar i Västra Götaland avsevärt kan stärka sin internationella konkurrenskraft, säger Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

—Satsningen är jätteviktig för Skaraborg och regionens möjligheter till en fortsatt industriell utveckling och för att stärka ASSAR som ett nationellt kunskapscentrum, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet syftar till att vidareutveckla och förstärka ett befintligt laboratorium för drivlinesystem till elektrifierade fordon genom att expandera in i den öppna samverkansmiljön ASSAR i Skövde. Genom projektet kommer ASSAR ta ytterligare ett steg som ett nationellt center för forskning och utveckling inom produktionsprocesser för elektriska drivlinor. Den kunskapsuppbyggnad som sker i samverkan mellan tillverkande företag, deras leverantörer och akademiska partners är en avgörande faktor för att kunna stärka sina positioner i den internationella konkurrensen.

— Vi kommer genom projektet att bygga vidare på den labbmiljö som sedan tidigare finns i ASSAR, för att stödja utvecklingen av produktionsprocesser för elektriska drivlinor inom fordonsindustrin. Beslutet visar att ASSAR är ett ”Center of Excellence”, där utbildning, innovation och forskning verkligen ger nya lösningar för industrin, fortsätter Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden AB.

— Tillverkningsindustrin genomgår ett stort teknikskifte i form av elektrifiering. Denna teknik ska ha förutsättningar att tillverkas i Västra Götaland. Det behövs resurser som gör det möjligt att stärka tillverkningsindustrin. Klimatomställningen kräver innovationsmiljöer av typen IDC och ASSAR. Satsningen på produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor innebär att ett viktigt utvecklingsarbete som Västra Götalandsregionen bidragit till under många år kan intensifieras ytterligare, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

Förhoppningen bland projektets samverkansparter är att det ska lägga grunden till en positiv industriell utveckling i Västra Götaland, för en hållbar framtida industri.