Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Alkoholtillstånd

 

 

Alkohollagen är till för att skydda människor från alkoholens negativa sidor

De positiva värden som restaurangerna erbjuder ska tillvaratas samtidigt som våra ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla, droger, våld och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.
 
Om näringsfriheten kommer i konflikt med skyddet för människors hälsa säger alkhollagen att det är människors hälsa som är viktigast.

 

Socialnämndens ansvar för tillstånd och tillsyn

Tillståndshavarnas lämplighet kontrolleras för att restaurangerna ska kunna konkurrera på lika villkor. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen.
 
Socialnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn över
  • alkoholservering på restauranger enligt alkohollagen
  • tillfälliga tillstånd avseende alkoholservering till allmänheten och slutna sällskap
  • försäljning av folköl/tobak