Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Avgifter

Kommunfullmäktige fastställer de ansöknings- och tillsynsavgifter som ska tas ut för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Ansökningsavgifterna skall vara betald innan ansökan behandlas.

Halv avgift

Halv tillsynsavgift tas ut om tillstånd beviljats efter den 1 juli . Har tillstånd beviljats före den 1 juli tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte. 
Avgiften räknas ut med hjälp av basbeloppet varje år och avrundas uppåt till närmaste hundratal. Avgiften betalas in på kommunens bankgiro 991-1843. Var vänlig ange referens  

"511 31100 26701" på inbetalningen.

Tillsynsavgifter

Taxa

% av
  basbelopp
  2019

Tobak

1 300

 

E-cigaretter

1 300

2,5 %

  

Ansökningsavgifter

Taxa

% av bas-
  belopp 2019

Permanent tillstånd

10 000

20,4 %

Tillfälligt

1 700

3,36 %