Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Foto: Jesper Anhede

Företagsdialog, en viktig pusselbit under Corona

En nära dialog med våra lokala företagare har varit och är fortfarande en viktig del av näringslivsenhetens arbete.

De årliga företagsbesöken som Skövde kommuns politiker och tjänstemän planerat att genomföra med start i slutet på mars fick tyvärr, efter dialog med bokade företag, ställas in när Coronaviruset drog in över Sverige.

Vi gör dessa gemensamma företagsbesök i syfte att lyssna in näringslivets behov och önskemål på vårt arbete framåt. Det är ett bra sätt att tillsammans skapa ett gott företagsklimat och en god tillväxt för staden och för oss att lära och förbättra.

Samtidigt var vi eniga om att det kanske aldrig varit viktigare att hålla en nära dialog med våra lokala företagare för att tillsammans säkra att vi har ett livskraftig och starkt näringsliv även efter pandemin.

Därför bestämde vi oss direkt för att komma i kontakt med så många företag som möjligt, via telefon, mail, digitala möten (och fysiska där det varit möjligt) och har på så vis fört en tät dialog med flera hundra av er företagare sedan starten på Coronapandemins framfart i Sverige.

Många av våra lokala företag drabbades väldigt snabbt och många hårt. Under de första veckorna skedde detta främst inom handel och besöksnäring och samtidigt hade samhället inte hunnit arbeta fram tydliga guider och stödfunktioner för dem som omgående hamnade i ett akut läge.

Frågorna var många och informationen duggade tätt i flera olika kanaler. Behovet av att tidigt samla ihop relevant information på ett och samma ställe och kartlägga ”vad” och ”vart” så att vi snabbt kunde lotsa vidare frågorna, var tydligt.

I april var det ett faktum att Corona-pandemin slog mot flertalet branscher, även om vi också märkte av att det fanns de som hade motsatta utmaningar i form av personalbrist till följd av ökat tryck. Livsmedelsbranschen var en sådan. Där låg oron primärt i att personalen eller dess familjemedlemmar skulle behöva bli frånvarande till följd av sjukdom under en längre tid.

Samtalen med vårt näringsliv har varit till stor hjälp i kommunens arbete med åtgärder och lättnader, men också i vidare dialog med andra näringslivsaktörer, såsom Svenskt Näringsliv, Almi, Connect Väst, kommunalförbundet, högskolan, Science park Skövde och arbetsförmedlingen. Det har hjälp oss aktörer att kraftsamla, hitta nya vägar och arbetssätt för att stötta våra viktiga företag.

Vi vet inte vart på sträckan vi just nu befinner oss. Börsen har börjat återhämta sig och restriktioner börjar lätta runt om i såväl Sverige som på den internationella arenan. Vi blickar mot horisonten och vill tro att vi är på väg tillbaka mot det som nyligen var normalt. Men vi vet ännu inte och det är med de förutsättningar jobbet nu fortsätter.

Under senaste veckan har vi återkopplat till flera av de företagare som vi pratade med i mars. Hur har det gått? Vart står ni i dag? Vilken hjälp har ni kunnat använda er av? Svaren varierar, såklart. Vi har tyvärr fått se livsverk släckas ner, men vi har också sett omställning och flexibilitet, där det varit möjligt. Vi har fått lyssna till en kraft som vi, mitt i allt, gläds och imponeras över. Kraften att möta det nya. Det ger oss hopp och vi kommer fortsätta att, tillsammans med er, arbeta för det som är och kommer att vara Skövde, även i framtiden. 

Vi har ännu inte nått ut till alla er företagare här i Skövde, men har du frågor, funderingar eller idéer så tveka inte på att höra av dig till oss!

Kontaktlista