Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Julgåva till anställda i Skövde kommun

Skövde kommun har beslutat att medarbetare kommer att få en julgåva i form av en värdecheck att använda i butik, café, restaurang eller serviceverksamhet i Skövde kommun. Med julgåvan tackas medarbetarna för det fantastiska arbete som gjorts under året och uppmanas att handla lokalt för att hålla igång Skövdes näringsliv.

Om julgåvan


Julgåvan till Skövde kommuns medarbetare är i form av en värdecheck på 500 kronor.

Exempel på värdecheck för julgåva:

 Värdecheck utsida

 Exempel på gåvocheck

Varje värdecheck är tryckt på ett speciellt papper med olika struktur på sidorna. 
Det är ett dubbelt kort med en bild på framsidan, en röd baksida med logo samt en vit insida med text. Det finns också en unik sifferkombination på insidan av varje kort som består av 4 till 6 siffror.

 Att ta emot värdechecken

  • Det är frivilligt att ta emot värdechecken.
  • Värdechecken har ett värde av 500 kr. Den gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om beloppet inte nyttjas till fullo och kan heller inte byta checken mot pengar.
  • Värdechecken får inte användas för inköp av spel/lotteri, alkohol eller tobak.
  • Värdechecken ska dateras och skrivas under av medarbetaren och näringsidkare vid betalning.
  • Värdechecken är personlig och kan inte överlåtas till tredje part.
  • Värdechecken är giltig som betalmedel till och med 2021-03-31.


Vill du visa att du tar emot vår värdecheck?

Skriv ut en affisch (A4) om att ni tar emot värdechek för julgåva och sätt upp i din verksamhet.

Inlösen av värdecheck
Redovisning sker digitalt i Skövde kommuns e-tjänst. Du loggar in med bank-id.

Gör så här:
Gå in på i Skövde kommuns e-tjänst. För att kunna redovisa värdechecken om utbetalning behövs det unika kortnumret på värdechecken. Numret består av 4 till 6 siffror.

Utbetalning av inlösta värdecheckar sker en gång per månad enligt nedanstående schema:

Gåvokort inlösta senast

Betalas ut senast         

2021-01-03

2021-01-08

2021-01-31

2021-02-04

2021-02-28

2021-03-04

2021-03-31

2021-04-06

2021-05-02

2021-05-06

2021-05-31*

2021-06-04


*Sista dagen för redovisning och inlösen av värdecheckar är 2021-05-31.

Obs! Som företagare ska du behålla originalen av de inlämnade värdecheckarna till 2021-06-30 (som back-up om problem med inlösen eller administration skulle uppstå).

Frågor och svar - värdecheck för julgåva

Vem/vilket företag kan ta emot värdechecken?
Alla B2C företag, oavsett storlek eller bransch, inom Skövde kommun som vill ta emot checken kan göra det. Enda kravet är att du har en godkänd F-skattsedel.

Hur gör jag som företagare om jag vill ta emot värdechecken?
Du behöver inte registrera eller anmäla dig för att ta emot checken. Informera gärna dina kunder om att du tar emot checken genom att använda vår nedladdningsbara affisch i butik eller bilder för sociala medier/hemsida.

Hur får jag tag i en affisch som visar att min verksamhet tar emot värdechecken?
På denna webbsida kan du spara ner en affisch i A4 att använda för att visa att din verksamhet tar emot värdechecken. Affischen kan fotograferas och spridas i dina sociala medier/hemsida eller så kan du spara ner de förslag på bilder som finns att använda för detta ändamål.

Hur gör jag om kunden vill returnera en vara som de köpt med värdechecken?*
Självklart ska du följa konsumentskyddslagen även för produkter som handlats med hjälp av värdechecken. Det innebär att kunden har rätt att returnera en vara mot återbetalning. I detta fall sker återbetalning i pengar och vid fakturering för mottagen värdecheck betalas summan tillbaka till dig.

Hur gör jag för att lösa in mottagna gåvocheckar för utbetalning?
I kommunens e-tjänst loggar du in med bank-id (företagets eller privat spelar ingen roll). Du fyller i företagets uppgifter, bankkonto dit återbetalning ska ske, antal checkar du mottagit samt det individuella id-nr som varje check har. Schema för redovisning och utbetalning av checkarna finns ovan. Sista dagen för redovisning och inlösen av värdecheckar är 2021-05-31.

Obs! Som företagare ska du behålla originalen av de inlämnade värdecheckarna till 2021-06-30 (som back-up om problem med inlösen eller administration skulle uppstå).

Hur gör jag om jag upplever problem med att använda e-tjänsten? 
E-tjänsten är anpassad så att den kan användas tryggt och smidigt av alla. Det går att redovisa upp till 250 julgåvokort åt gången. Om det ändå skulle uppstå problem, får ni gärna ta kontakt med oss via email på redovisning@skovde.se så säkerställer vi en lösning åt er. 

Kontakt för fler frågor

Frågor gällande redovisning av värdechecken:
redovisning@skovde.se

Övriga frågor:
naring@skovde.se

Bilder för sociala medier