Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Nu kan du söka bidrag ur Landsbygdspotten

Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten - totalt 500 000 kronor/år.

Det första ansökningstillfället 2021 löpte ut den 31 januari.
Då det finns pengar kvar att söka i potten är sista ansökningsdag för nästa period den 15 maj. 

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

När kan jag söka?

Under 2021 har vi två ansökningsomgångar. 

1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska vara färdiga och slutredovisade fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

För att ansökningen ska behandlas måste en personlig kontakt ha tagits med näringslivsenheten, 0500-49 80 00. Du får då ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena.