Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

Den 10 januari 2021 införs nya pandemilagen som ska förhindra trängsel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser.

Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Tillsyn

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet.