Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Foto: Jesper Anhede

Ökat nyföretagande

Nyföretagandet i Skövde har ökat med 8 % 2020 jämfört med 2019 enligt Bolagsverket.

I Skaraborg har nyföretagandet  ökat med ca 21% jämfört med 2019 enligt Bolagsverket. Detta är i linje med övriga Sverige där man också ser en ökning 2020.
För Skövdes del innebär det 257 nystartade bolag under 2020, jämfört med 237 nya bolag under  2019.

- Efterfrågan på rådgivning har varit hög och jämn under hela året och vi har i första hand från sommaren och framåt erbjudit rådgivning online men med lokala rådgivare, vilket har fungerat bättre än vi trodde från början då vi fick ställa om. Det finns trots rådande pandemi ett stort intresse av att starta nya företag i Skaraborg, vilket känns vädigt positivt enligt Ann-Sofie Persson som är verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum i Skaraborg.

Under våren och hösten 2020 har "Starta eget kurser" genomförts som vanligt  i Skövde, Mariestad och Lidköping. Bokföringskurser har dock genomförts både online och på vanligt sätt.

-  Det är mycket glädjande att människor, trots pandemin, väljer att starta eget. Det  tyder på framtidstro säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde.

Information om Nyföretagande i Skövde

2020     2019  
Aktiebolag 184 st   Aktibolag 164 st
Enskild firma 161 st   Enskild firma 149 st
Handelsbolag 10 st   Handelsbolag 16 st

 

Vilka kommer till Nyföretagarna för rådgivning

155  rådgivningar      
45 % kvinnor      
61 % män      
47 % med utländsk bakgrund      
       
Av dessa rådgivningar har det startat cirka 45 företag varav      
59 % tjänsteföretag      
31 % handel      
6 % industri      
4 % övrigt      
       
Åldersfördelning      
14 % upp till 25 år      
13 % upp 26-30 år      
42 % 31-40 år      
15 % 41-50 år      
13 % 51-60 år      
2 % 60 år och uppåt      
       
Av dessa rådgivningar var      
14 % ej anställda      
8 % studerande      
14 % företagare      
14 % anställda inom offentlig sektor      
26 % anställda inom privata företag      
29 % oklart      

 

 Nyföretagarcentrum  i Skaraborg

Nyföretagarcentrum är en  organisation som har  Skövde kommuns uppdrag att ge rådgivning i samband med att personer vill starta företag. 

Nyföretagarcentrum finns i fjorton av Skaraborgs femton kommuner. Liksom för alla andra verksamheter har 2020 varit ett annorlunda år. Efterfrågan på rådgivning har varit hög och jämn under hela året och de har i första hand från sommaren och framåt erbjudit rådgivning online  med lokala rådgivare vilket har fungerat bra.ställa om.

Det finns ett stort antal enskilda firmor som inte registreras på Bolagsverket utan endast hos Skatteverket och dessa syns inte i denna statistik.