Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Ansökan för det så kallade lokalhyresstödet öppnade den 3 maj. Sista dag för ansökan är den 30 juni.

Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst under perioden 3 maj – 30 juni 2021.

Information om stödet och länk till ansökan finns på Länsstyrelsens webbplats.