Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Här kan du följa det arbete som görs för att förverkliga aktiviteterna i handlingsplanen

Kommunstyrelsen har satt ett mål som säger att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Resultatet ska mätas genom årliga förbättringar mot plats 30 i Svenskt Näringslivs mätning.

Ett uppdrag som Skövde kommuns näringslivsenhet tilldelats till följd av det här målet, är att ta fram en handlingsplan för förbättrat företagsklimat. I handlingsplanen har fem utvecklingsområden identifierats;  Företagsutveckling,  Kommunens service och tillgänglighet, Kommunikation och information, Kompetensförsörjning och Nyföretagande. 

Ambitionen är att handlingsplanen ska leva över tid varför revidering och uppföljning föreslås ske årsvis.

Här kan du följa oss och läsa om vilka åtgärder vi gör i planen.