Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Vi gör resan tillsammans

Möt oss som arbetar med vårt lokala företagsklimat!

Företagsklimatet är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Ett gott lokalt företagsklimat ett mått på hur lätt det är att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Med representanter från åtta sektorer och enheter inom Skövde kommun arbetar vi kontinuerligt med att skapa rätt förutsättningar för vårt näringsliv i Skövde. Det inkluderar flera områden såsom kompetensförsörjning, infrastruktur, tillstånd, trygghet, service, information och dialog.