Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Vi gör resan tillsammans

Möt oss som arbetar med vårt lokala företagsklimat!

Företagsklimatet är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Ett gott lokalt företagsklimat ett mått på hur lätt det är att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Med representanter från åtta sektorer och enheter inom Skövde kommun arbetar vi kontinuerligt med att skapa rätt förutsättningar för vårt näringsliv i Skövde. Det inkluderar flera områden såsom kompetensförsörjning, infrastruktur, tillstånd, trygghet, service, information och dialog.